Η Άννα Αγγελάκη έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στο τμήμα υποστήριξης χρη-
στών της WinBank και από το 2001 είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας κατασκευ-
ής ηλεκτρονικών καταστημάτων DreamWeaver.Gr. Είναι επίσης ταμίας της Ελλη-
νικής Ένωσης για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου- (Html.Gr)
Είναι γραφίστρια και απόφοιτη Web Developer του μεταπτυχιακού προγράμμα-
τος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου ( ΕΚΠΑ ). Έχει αναλάβει την κατα-
σκευή – ανάπτυξη, γραφιστική διαμόρφωση και υποστήριξη περισσοτέρων των 500
ιστοσελίδων όλα αυτά τα χρόνια.