Η Ελένα Κλιμένκο γεννήθηκε στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Είχε ένα όνειρο, ήθελε να γίνει δασκάλα και να διδάξει στους ανθρώπους πώς να γίνουν ευτυχισμένοι. Μέχρι το 2009 διαμένει στην Ουκρανία, μετά μεταναστεύει για να ζήσει μόνιμα στην Ελλάδα. Σε αυτή τη χώρα αναβιώνεται το όνειρο από την παιδική ηλικία.
Το 2017 το βιβλίο “Ζωντανή επιτυχία” δημοσιεύτηκε σε τρεις γλώσσες (Ρωσικά, Ελληνικά και Αγγλικά).