Μαγγόπουλος(1)Ο Γιώργος Μαγγόπουλος σπούδασε παιδαγωγικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. (1993) και κοινωνιολογία στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2004). Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο (master) στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (2005). Η διδακτορική του διατριβή που αφορά στην αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ολοκληρώθηκε και υποστηρίχθηκε το 2011 στο Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως δάσκαλος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα ως επιμορφωτής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκοντας θέματα σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Έχει πάρει μέρος σε συνέδρια ως εισηγητής. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αξιολόγηση προγραμμάτων, την αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου, την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και την εκπαίδευση ενηλίκων.