Παιδίατρος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Διευθυντής Ε.Σ.Υ.