Ο Θανάσης Δαβαλάς είναι συνεργαζόμενος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς στο αντικείμενο της ανάπτυξης ηλεκτρονικών καταστημάτων και προώθησης
ιστοσελίδων
http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/product/proothisi-istoselidon/http://
elearning.ec.unipi.gr/elearning/product/eshop-opencart/
καθώς και επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Είναι ιδρυτής της DreamWeaver.Gr που παρέχει υπηρεσίες κατασκευής και
προώθησης ιστοσελίδων από το 2001 και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για
την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών του Διαδικτύου- (Html.Gr)