Θωμάς ΛυκοστράτηςΓεννήθηκε στην Κρανιά Ελασσόνας του Ν. Λάρισας το 1957. Εκεί τελείωσε το εξατάξιο γυµνάσιο. Το 1980 αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδηµία Λάρισας. Μετά τον διορισµό του εργάστηκε σε σχολεία της περιοχής Νάουσας. Το 1995 εισάγεται στο ∆ιδασκαλείο ’’∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΗΝΟΣ” του Α.Π.Θ. στο τµήµα Ειδικής Αγωγής.Ασχολήθηκε µε θέµατα ειδικής εκπαίδευσης και εργάστηκε για µια 10ετία περίπου σε σχολεία ειδικής αγωγής Α’/θµιας και Β’/θµιας εκπ/σης. ∆ιετέλεσε ∆/ντής ,Υποδ/ντής σε κανονικά σχολεία καθώς και ∆/ντής στο Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Νάουσας. Είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τµήµατος του Α.Π.Θ. και έγραψε άρθρα σε επιστηµονικά περιοδικά.∆ιετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών  Νάουσας επί σειρά ετών. Υπήρξε και είναι µέλος ∆.Σ. πολλών συλλόγων του Ν. Ηµαθίας µε πλούσια κοινωνική δράση. Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι Προϊστάµενος Α’/θµιας Εκπ/σης του 1ου Γραφείου του Ν. Ηµαθίας.