Ο Ιωσήφ-Χρήστος Κ. Κονδυλάκης, γεννήθηκε εις το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι Αριστούχος Φυσικός του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός απόφοιτος (M.Sc) Πυρηνικός Φυσικός ειδικευμένος εις την Πυρηνική Σχάση (Εφηρμοσμένα & Θεωρητικά), του Πανεπιστημίου McGill του Καναδά, όπου φοίτησε με πλήρη Καναδική υποτροφία.
Έχει εργαστεί ως Διευθυντής(Manager) Σχεδιάσεως Συστημάτων & Αναπτύξεως σε μεγάλη εταιρεία στον Καναδά, ως Επίκουρος Τεχνικός Προϊστάμενος εις τα Κεντρικά γραφεία της γε-
νικής διεύθυνσης Παραγωγής Πυρηνικής Ισχύος εις το “Ontario Hydro” του Καναδά, εις το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. της Ελλάδος, κ.α.
Έχει πάρα πολλά επιστημονικά ενδιαφέροντα και ασχολείται με την πρωτότυπη θεμελιώδη επιστημονική έρευνα σε πολλούς τομείς, όπως ενδεικτικά φυσική, μαθηματικά, πληροφορική,
ηλεκτρονικά(SV1GZ), ιατρική (ογκολογία, ψυχολογία/ψυχιατρική), νομικά, φιλοσοφία, οικολογία, διεθνείς σχέσεις, οικονομικά, χριστιανική ορθοδοξία, κ.α.
Έχει κάνει θεμελιώδεις πρωτότυπες δημοσιεύσεις εις Ελληνικά και Διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συγγράψει πάρα πολλά επιστημονικά άρθρα που έχει στείλει σε Πρεσβείες Εθνών
και σε Εθνικούς & Διεθνείς Οργανισμούς.

Mr. Joseph-Christos Kondylakis was born in the city of Heraklion, Crete, Greece. He graduated with an ‘Excellent’ Degree from the Physics Department at The Aristotle University of Thessaloniki (Greece). He has completed postgraduate studies in Nuclear Physics (M.Sc.) with specialization in Nuclear Fission (Applied and Theoretically) at McGill University (Canada), where he studied under a full Canadian scholarship. He has worked as Manager of Systems Design and Development in a prestigious Canadian company; also as an Assistant Technical Supervisor in the Headquarters of the General Division for the Production of Nuclear Fission Power in “Ontario Hydro” (Canada), and in Τhe Hellenic Centre for Marine Research (Greece). He has held many other important posts.
His scientific interests span multiple areas of research. He is actively involved in original Pure Scientific Research in many fields, such as (to name only a few) Physics, Mathematics, Information Technology, Electronics (SV1GZ), Medicine (oncology, psychology/psychiatry), Law, Philosophy, Ecology, International Relations, Orthodox Christianity, and many other fields. He has published fundamental and original articles in both Greek and International scientific journals. He is also a prolific author who has written numerous scientific articles which he has addressed to Embassies as well as to National & International Organizations.