Η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας,  μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Α.Π.Θ.) και μεταδιδακτορικού  διπλώματος στον τομέα της αυθεντικής αξιολόγησης της γλώσσας  (Α.Π.Θ.).

Εργάζεται στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)  με αντικείμενο διδασκαλίας τα ελληνικά ως πρώτη και δεύτερη/ξένη γλώσσα. Στο παρελθόν έχει, επίσης, διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ), ενώ από το 2016 διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του πανεπιστημίου Λευκωσίας με αντικείμενο τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένης γλώσσα σε μικρά παιδιά.

Είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το αντίστοιχο συγγραφικό της έργο εστιάζονται στη διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στον κριτικό γραμματισμό και στη μέθοδο CLIL.