Η Μαρία Βουλγαρίδου έχει σπουδάσει Κοινωνική Λειτουργός στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης και στο Παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει ολοκληρώσει τετραετή μετεκπαίδευση στη Συστημική Θεραπεία Οικογένειας  στο πρόγραμμα του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. και στο Ιατρείο Οικογένειας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και έχει Διδακτορική διατριβή στο γνωστικό αντικείμενο της Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.
Έχει εργαστεί ως Κοινωνική λειτουργός  επί 11 έτη  στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους  Πρόσφυγες και από το 2000, εργάζεται ως εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση. Παράλληλα έχει εργαστεί σε διάφορα προγράμματα Συμβουλευτικής Οικογένειας – Ζεύγους για περισσότερο από 15 έτη.
Σήμερα εργάζεται ως εκπαιδευτικός σε Διαπολιτισμικό Σχολείο και παράλληλα ως Συνεργάτης στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Οι “Μικρο-φιλο-σοφίες” είναι η πρώτη εκδοτική της προσπάθεια.