Ο Νεκτάριος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1968. Σπούδασε οικονομικά, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε τις επαγγελματικές δράσεις, διδάσκοντας την οικονομική θεωρία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η μετάδοση γνώσεων, σε νέους, τον βοήθησε να επινοεί τρόπους, απλούς στην παρουσίαση και ουσιαστικούς στην κατανόηση της επιστήμης.
Στη συνέχεια, μπήκε στον χώρο των επιχειρήσεων, συντάσσοντας μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων. Εργάστηκε ως εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυξης (στην περιοχή Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης), σε ρόλο εισηγητή χρηματοδότησης και διαπραγματευτή (σε δίκτυα επιχειρήσεων). Κατά την εποχή της άνθησης του χρηματιστηρίου, εργάστηκε ως σύμβουλος επενδύσεων, σε χρηματιστηριακές εταιρίες. Η επόμενη (μετά την χρηματιστηριακή κατάρρευση) εποχή, τον βρήκε εργαζόμενο σε ιδιωτική τράπεζα, με καθήκοντα εισηγητή, στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Μετά από τόσα χρόνια, στην καρδιά των εξελίξεων, αποκόμισε πολύτιμη εμπειρία για τα δρώμενα της οικονομίας, που συνοψίζεται στην άποψη: “Όταν θέλεις να μαντέψεις το μέλλον, πρέπει να γνωρίζεις τις ανάγκες των ισχυρών”.
Δύο χρόνια πριν την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, επέστρεψε στην “πρώτη αγάπη”, συνεχίζοντας την διδασκαλία οικονομικής θεωρίας και διοίκησης επιχειρήσεων. Το 2014, ξεκίνησε την συγγραφή του έργου “Athens trade center: Προφάσεις & αίτια της οικονομικής κρίσης” προσδοκώντας να βάλει το δικό του “λιθαράκι”, στην οικονομική επιστήμη και στην ψυχή των ανθρώπων.