Ο Πάνος Γαλάνης είναι Δικηγόρος και Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ,  από την οποία απέκτησε με άριστα πτυχίο Νομικής και μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, ενώ πραγματοποιεί και σπουδές στο Τμ. Ψυχολογίας ΕΚΠΑ. Ομιλεί αγγλικά και γαλλικά. Έχει συγγράψει 3 επιστημονικά συγγράμματα. Συγγράφει και επιμελείται, επίσης, μελλοντικά συγγράμματα. Το πρώτο του σύγγραμμα αφορά το Δίκαιο Περιβάλλοντος.
Παραδίδει επιμορφωτικά σεμινάρια του κλάδου του (λ.χ. στο Ίδρυμα Τσάτσου). Ασχολείται επαγγελματικά με γνωμοδοτήσεις στον κλάδο και δικηγορεί σε Λαμία και Αθήνα.
Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται το Δίκαιο Περιβάλλοντος, το Δημόσιο Δίκαιο εν γένει και η Πολιτική Φιλοσοφία. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πλήθος συνεδρίων συναφών αντικειμένων, λ.χ. Φιλοσοφίας, Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης κ.λπ. σε αρκετούς φορείς-ΑΕΙ κ.λπ. της χώρας, όπως ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ. Πιστεύει στη διεπιστημονικότητα, που αίρει τους κλαδικούς περιορισμούς και επιβάλλει θέαση κάθε θεωρίας υπό το πρίσμα των πορισμάτων των λοιπών επιστημών.            Επιπρόσθετα, έχει προβεί σε πληθώρα δημοσιεύσεων μελετών που άπτονται των ως άνω ενδιαφερόντων του σε νομικά κυρίως (π.χ. Περιβάλλον και Δίκαιο, Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου,  Ποινική Δικαιοσύνη, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας κ.λπ. των εκδόσεων Σάκκουλα και Νομικής Βιβλιοθήκης) αλλά και λοιπά περιοδικά και έχει δημοσιεύσει και ηλεκτρονικά μελέτες (π.χ. constitutionalism, νομική βάση Qualex) και μελέτες σε πρακτικά συνεδρίων.  Διατηρεί και προσωπικό κανάλι στο YouTube με επιστημονικά θέματα και στα λοιπά κοινωνικά δίκτυα.

 

.