Κατά την επίσκεψή σας σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, ενδέχεται να τοποθετήσουμε στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας ορισμένες πληροφορίες με τη μορφή ενός “cookie”. Αυτό μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όταν “διαβάσουμε” το συγκεκριμένο cookie) αυτόματα κατά την επόμενη επίσκεψή σας.
Τα cookies μάς βοηθούν με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε αυτόν τον δικτυακό τόπο ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας ή να αποθηκεύουμε τον κωδικό πρόσβασής σας ώστε να μην χρειάζεται να τον εισάγετε εκ νέου κάθε φορά.
Μπορείτε να επιλέγετε αν θα αποδέχεστε ή θα αρνείστε την τοποθέτηση cookies. Αν απορρίπτετε τα cookies, ορισμένες προσφορές, χαρακτηριστικά ή πόροι του δικτυακού τόπου μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά και εσείς να αντιμετωπίζετε περιορισμούς ως προς τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητά του.