Αθλητίατρος, Διευθυντής Αθλητιατρικού Τμήματος

Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης