Οικονομολόγος, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρίας FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ. Ασχολείται επισταμένα με μοντέλα επίτευξης μακροχρόνιας κερδοφορίας και πρακτικές αποτύπωσης των κινδύνων στα χαρτοφυλάκια. Έχει συνεχή παρουσία σε τηλεόραση, έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.