Ο συγγραφέας Χ. Ε. Μπουτάτος είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από το 2009 είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Management & Strategy, MSc» από το London School of Economics & Political Science (LSE) του Λονδίνου. Πλέον δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα.