Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιστροφή ενός αντιτύπου για τεχνικούς λόγους (υπέρμετρη φθορά ή καταστροφή που δε συνάδει με την χρήση, ή έλλειψη σελίδων) ή την επιστροφή του λόγω λάθος αγοράς (εφόσον δεν υπάρχουν φθορές) επικοινωνήστε με το 2310-821622. Η επιστροφή δύναται να γίνει εντός 30 ημερολογιακών ημερών και τα έξοδα επιστροφής και αποστολής νέου αντιτύπου ή του αντίστοιχου χρηματικού αντιτίμου καλύπτονται πλήρως από τις Εκδόσεις Φυλάτος, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιστροφής.

Σε περίπτωση που δεν έχει ανοιχτεί το πακέτο ή βρίσκεται σε κατάσταση καινούριου, ωστόσο επιθυμείτε την επιστροφή του και εντός 14 ημερολογικών ημερών, υπάρχει δυνατότητα επιστροφής μετά από συνεννόηση με το 2310-821622, με κόστος 3€. Δεν παραλαμβάνουμε ταχυδρομικά επιστροφές. Μετά την διαπίστωση της καλής κατάστασης του αντιτύπου και εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστροφής, γίνεται επιστροφή του ποσού.