7 βήματα στα ποιήματα ψηφιακό ebook

Το «7 βήματα στα ποιήματα: Αξιοποίηση της ποίησης στη διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» είναι ένα εγχειρίδιο για τον/ την εκπαιδευτικό που διδάσκει την Ελληνική ως Δεύτερη/ Ξένη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το υλικό διαρθρώνεται σε 7 θεματικές ενότητες, σε καθεμία από τις οποίες παρατίθεται πλούσιο υλικό και πληθώρα επιλογών σε δραστηριότητες καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες, ώστε να αξιοποιηθούν στο μάθημα γνωστά και αγαπημένα –ή και λιγότερο γνωστά για να τα μάθουμε και να τα αγαπήσουμε– ποιήματα και τραγούδια διαπολιτισμικού χαρακτήρα με στόχο τη δημιουργική και ευχάριστη εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας. Τα ποιήματα και οι δραστηριότητες που βασίστηκαν σε αυτά απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών.

Ο/ Η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον αριθμό και το είδος των δραστηριοτήτων που συνάδουν τόσο με το επίπεδο γλωσσομάθειας όσο και με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ τριών του.

ISBN 978-618-5318-84-0
ΣΕΛΙΔΕΣ 359
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα-Πλουσίου Μαρία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Πολιτισμός, ανθρωπιστικές, οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες | Παιδαγωγικό βιβλίο διδακτικής

Η Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Ελληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (Α.Π.Θ.) και μεταδιδακτορικού διπλώματος στον τομέα της αυθεντικής αξιολόγησης της γλώσσας (Α.Π.Θ.). Εργάζεται στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) με αντικείμενο διδασκαλίας τα ελληνικά ως πρώτη και δεύτερη/ξένη γλώσσα. Στο παρελθόν έχει, επίσης, διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (ΑΠΘ), ενώ από το 2016 διδάσκει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του πανεπιστημίου Λευκωσίας με αντικείμενο τα ελληνικά ως δεύτερη/ξένης γλώσσα σε μικρά παιδιά. Είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα και το αντίστοιχο συγγραφικό της έργο εστιάζονται στη διδασκαλία και αξιολόγηση της ελληνικής ως μητρικής και ως ξένης/δεύτερης, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, στον κριτικό γραμματισμό και στη μέθοδο CLIL.

Η Μαρία Πλουσίου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με αντικείμενο τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας). Διδάσκει την Ελληνική ως δεύτερη/ξένη στην Κωνσταντινούπολη σε ενήλικες και παιδιά. Τα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση της λογοτεχνίας σε αυτή, καθώς, επίσης και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Διαβάστε το βιβλίο στον υπολογιστή, στο tablet ή το κινητό σας, αγοράζοντας το μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος πώλησης της ιστοσελίδας μας. Το βιβλίο θα σας αποσταλεί στο email το οποίο δηλώσατε κατά την εγγραφή σας σε 1 εργάσιμη ημέρα.

Μορφή: Interactive PDF, με εξατομικευμένο κωδικό (DRM) για ανάγνωση σε όλες σας τις συσκευές. Το αρχείο εκτυπώνεται.