Αγαπητοί αναγνώστες,
Σας ευχαριστώ καταρχάς για την εμπιστοσύνη σας. Η εκπόνηση ενός έργου τόσο φιλόδοξου, όσο αυτό των πρακτικών, σύγχρονων προσεγγίσεων στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος, δεν θα μπορούσε να ανταμειφθεί καλύτερα από το να καταφέρει να μιλήσει στον επίδοξο αναγνώστη του, που δεν είναι άλλος από έναν «ανήσυχο» νομικό.
Επειδή, λοιπόν, ένα νομικό σύγγραμμα πάντα, λόγω της σύνθετης και δυναμικής πραγματικότητας υφίσταται αλλαγές που δεν μπορούν πάντοτε να ενσωματωθούν σε νέα έντυπη έκδοση, κρίθηκε σκόπιμο, προκειμένου να καλύπτονται όλες οι εξελίξεις στον κλάδο, κατά το μέρος
που αφορούν την παρούσα ύλη, να επικαιροποιείται η έκδοση, μέσω του παρόντος.
Θα ενσωματώνονται όλες οι τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές (σημαντικές) εξελίξεις στον κλάδο.
Για περαιτέρω βιβλιογραφία στον κλάδο, παρακαλείστε να ανατρέχετε στις υποσημειώσεις του βιβλίου που είναι αρκετές και, πιστεύω, υποβοηθητικές. Λόγω του ότι πρόκειται για πρακτικά θέματα περισσότερο, η βιβλιογραφία παρατίθεται αναλυτικά όχι σε κάποιον πίνακα, αλλά στις υποσημειώσεις του βιβλίου, για κάθε ενότητα και για κάθε πρακτικό, σε αύξουσα σειρά.
Το παρόν πρέπει να διαβάζεται συμπληρωματικά με το βιβλίο και, σε καμία περίπτωση, δεν το υποκαθιστά. Μπορείτε να το μεταφορτώσετε στους υπολογιστές σας και να το τυπώσετε προς διευκόλυνσή σας.

Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (με απαντήσεις) • ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Το σύγγραμμα «Σύγχρονες προσεγγίσεις στο Δίκαιο του Περιβάλλοντος», καρπός πολύχρονης ενασχόλησης του συγγραφέα με τον κλάδο, φιλοδοξεί να πληρώσει ένα κενό στη βιβλιογραφία, αυτό των πρακτικών θεμάτων (με ενδεικτικές απαντήσεις) διαβαθμισμένης δυσκολίας στην ύλη αμιγώς του Δικαίου του Περιβάλλοντος, κλάδου σύγχρονου και ευμετάβλητου.
Απευθύνεται στο σύνολο των νέων (και όχι μόνο) νομικών και των επαγγελματιών του κλάδου, συμπληρώνοντας τη νομική θεωρία και συστηματοποιώντας τα αναγκαία σημεία για την κατανόησή του, ενώ περιλαμβάνει τις τελευταίες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις και αποτελεί ένα παιδαγωγικά οργανωμένο πόνημα (με κατανοητό, αλλά και επιστημονικό συνάμα ύφος) κατάλληλο για τη διδασκαλία, την έρευνα και την ατομική σπουδή στον κλάδο.

ISBN 978-618-5318-97-0
ΣΕΛΙΔΕΣ 134
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Παναγιώτης Γαλάνης
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Πολυτελής ασπρόμαυρη έκδοση τυπωμένη σε λευκό χαρτί.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ Πολιτισμός, ανθρωπιστικές, οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες | Νομικό σύγγραμμα
Σύγχρονες προσεγγίσεις στο δίκαιο του Περιβάλλοντος
 Τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές (σημαντικές) εξελίξεις στον κλάδο (συνεχής ανανέωση)

Ενημέρωση 20/2/2020 

Ενημέρωση 19-5-2020