Το Σάββατο 17 Μαρτίου ο Αλέξανδρος Ι. Ρεμούνδος Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος συνομίλησε με τον κ. Γιάννης Σκάλκο και την κ.  Ευρυδίκη Χάντζιου, στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Μαζί το Σαββατοκύριακο” για το νέο του βιβλίο “Ανάλεκτα μικρών Αγίων της κοινωνίας της Φθίσης”.

Η συνέντευξη είναι ΑΠΟ 2:11:01 ΕΩΣ 2:18:47

“Η φυματίωση είναι πάντα εδώ. Τριγυρίζει με τους ξεριζωμένους του καιρού μας, τους εξαθλιωμένους, θεριεύει μέσα στα κορμιά των αδυνάτων, μας συντροφεύει πιστά. Τα σανατόρια καταργήθηκαν, τα ερείπια μπορούμε να τα παραδώσουμε στη λησμονιά, αλλά δεν μπορούμε να κρυφτούμε απ’ αυτόν που μες στη νύχτα χτυπάει την πόρτα μας.”

Αλέξανδρος Ι. Ρεμούνδος
Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος
Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Εξώφυλλο βιβλίου με τίτλο Ανάλεκτα μικρών Αγίων της κοινωνίας της φθίσης

Το βιβλίο προλογίζει ο
Κ. Ι. Γουργουλιάνης
Καθηγητής Πνευμονολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

“Γνωρίζω τον Αλέξανδρο Ρεμούνδο, από τη θητεία του στην Πνευμονολογική
Κλινική του Νοσοκομείου Λαμίας. Από τότε τον απασχολούσε η ιστορία της ια-
τρικής και ιδιαιτέρως η ιστορία της φυματίωσης και των σανατορίων στη χώρα
μας. Στο βιβλίο του «ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΙΣΗΣ»
δεν καταγράφεται μόνο η ιστορία αλλά και οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες
μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν οι νοσηλευτικές δομές αντιμετώπισης της φυ-
ματίωσης, τον προηγούμενο αιώνα. Το βιβλίο περιγράφει αρχικά τη νοσοκομειακή
περίθαλψη στις αρχές του 20ου αιώνα, που βασίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στην
ιδιωτική πρωτοβουλία και στις φιλάνθρωπες χορηγίες ευεργετών.
Στα επόμενα κεφάλαιά του επικεντρώνεται στην πολιτική ιστορία του τόπου
μας, με επίκεντρο τη Φθιώτιδα, τη δημιουργία του ορεινού αντιφυματικού αναρ-
ρωτηρίου Αντινίτσης και του σανατορίου Λαμίας, από τη θεμελίωση, την πρώτη
περίοδο λειτουργίας του έως της ενοποίησής του στο Νοσοκομείο Λαμίας, το 1982.
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το κεφάλαιο που περιγράφει την περίοδο της στρα-
τιωτικής διδακτορίας και τη λειτουργία του σανατορίου μετά την μεταπολίτευση.
Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, όπως γράφει ο Αλέξανδρος Ρεμούνδος, «ξεπη-
δούν πρόσωπα της Μικρασιατικής προσφυγιάς των λιμοκτονούντων, των πρώην
ανταρτών, των θεατών του εμφυλίου». Όλοι αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, οι μάρ-
τυρες του χτικιού, όσοι δηλαδή βίωσαν την απομόνωση, οι μικροί Άγιοι της κοινω-
νίας της φθίσης.
Είχα προτείνει στον συνάδελφο πνευμονολόγο Αλέξανδρο Ρεμούνδο την εκ-
πόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα την ιστορία του σανατορίου της Αντινί-
τσης και της Λαμίας. Ο ίδιος προτίμησε να αποφύγει την απλή καταγραφή των
ιστορικών στοιχείων της φυματίωσης στα πλαίσια μιας διατριβής. Τώρα νομίζω
ότι είχε δίκαιο. Σε αυτό το βιβλίο, ο Αλέξανδρος, με την παιδεία και το πάθος που
διαθέτει «διαβάζει» και αναλύει την ιστορία μέσα από τα μάτια ενός έμπειρου
πνευμονολόγου-φυματιολόγου.
Επειδή η Πνευμονολογία έχει ίσως τη μεγαλύτερη ιστορία από κάθε άλλη ια-
τρική ειδικότητα στη χώρα μας και γιατί σχεδόν πάντα η ιστορία επαναλαμβάνεται,
αυτό το βιβλίο πρέπει να φθάσει στις βιβλιοθήκες όλων των συναδέλφων μας.”

“Πρόκειται για έργο ψυχής και αυτό αποκαλύπτεται με την πρώτη ανάγνωση.

Και τούτο διότι, ενώ η τεκμηρίωση -με την πλούσια βιβλιογραφία και την εξάντληση των διαθέσιμων πηγών πληροφοριών- είναι πληρέστατη, το επιστημονικό υπόβαθρο του κειμένου διαποτίζεται με ένα θερμό συναίσθημα, πρωτόγνωρο για τέτοιου είδους βιβλίο. Όχι σπάνια, η γραφή, από περιγραφική και ιστορική, μεταλλάσσεται σε λυρική, ακόμη και σε ειρωνική και αυτό καθιστά την ανάγνωση ευχάριστη εμπειρία.

            Πρόκειται για πνοή, που φύσησαν τα χείλη του συγγραφέα, όχι για να την πάρει ο άνεμος της αδιαφορίας και να τη διασκορπίσει, αλλά για να την αναπνεύσουμε εμείς, γιατί την έχουμε ανάγκη. Και την έχουμε ανάγκη ως μάθημα, ως παραδειγματισμό, γιατί στην πραγματικότητα, σ’ αυτό που λέγεται Ελληνικό Κράτος, από την εποχή της φθίσης, μέχρι τη σημερινή εποχή της κρίσης, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα.”

Από το τμήμα Επιμέλειας των Εκδόσεων Φυλάτος

Αγοράστε το βιβλίο μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος πώλησης του ηλεκτρονικού καταστήματος fylatos.com, προσθέτοντας το στο καλάθι ή με τηλεφωνική παραγγελία στο 2310-821622 ή μέσω βιβλιοπωλείων.

ISBN: 978-618-5163-78-5
Σελίδες: 226
Εσωτερικό: Πολυτελής έκδοση με σκληρό εξώφυλλο και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τυπωμένη σε χαρτί Velvet.