Τα συναισθήματά μας είναι πάντα αισιόδοξα, θετικά και πραγματοποιήσιμα.

Τα συναισθήματά μας μάς βοηθούν να χαρτογραφήσουμε τα όριά μας, μας ενώνουν με τα δικά σας συναισθήματα, μας χρησιμεύσουν ως μια εσωτερική ηθική και δεοντολογική πυξίδα  απαραίτητη για τη λήψη μιας καλής απόφασης.