Πίνακας του Μεσαρέ με τη θριαμβευτική παρέλαση του ελληνικού στρατού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
Με οδηγό την Αρμονία βιβλίο αυτοβελτίωσης