έντυπο παραμύθι με τίτλο Λούλα η Λιβελούλα και οι φίλες της
βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο Μεγαλώνω
Η Ασημούπολη σκληρό εξώφυλλο