Ο Αίμος ταξιδεύει στα Βαλκάνια
Η λίμνη έντυπο
Πίνακας του Μεσαρέ με τη θριαμβευτική παρέλαση του ελληνικού στρατού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.