Η λίμνη έντυπο
Μαίανδρος Το βουνό των Kενταύρων βιβλίο
Σκέψεις Προβλήματα από τον Άγνωστό Α εξώφυλλο
βιβλιοκριτική Το αποκωδικοποιημένο μυστικό της Πόρτας Παναγιάς
Θεός Αλέξανδρος και γιος Θεού εξώφυλλο