Το κάστρο των αστεριών θαύματα
Το κορίτσι που δεν έτρωγε φρούτα έντυπο εικονογραφημένο
έντυπο παραμύθι με τίτλο Λούλα η Λιβελούλα και οι φίλες της