Λεοντάρι βιβλίο
Ο Αίμος ταξιδεύει στα Βαλκάνια
Η λίμνη έντυπο
αναλυτική αντίκρουση επιχειρημάτων του dawkins
Θεός Αλέξανδρος και γιος Θεού εξώφυλλο