Η λίμνη έντυπο
αναλυτική αντίκρουση επιχειρημάτων του dawkins
Θεός Αλέξανδρος και γιος Θεού εξώφυλλο
1ος & 2ος τόμος Δέον ή Ου έντυπο
Πίνακας του Μεσαρέ με τη θριαμβευτική παρέλαση του ελληνικού στρατού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.