Για μια ανεξάρτητη και ανθρώπινη δικαιοσύνη_print
Οι υπερασπιστές της Σελκούθια
Ο Αίμος ταξιδεύει στα Βαλκάνια
Εξώφυλλο εντύπου βιβλίου Αστρίτσα
Η λίμνη έντυπο
Λενιώ το κορίτσι εξώφυλλο
Εργαστήριο της αυτόνομης διαβίωσης βιβλίο