Άρθρα

Η ιστορία του πίνακα στο εξώφυλλο του δίτομου έργου “Δέον ή ού”