Άρθρα

1ος & 2ος τόμος Δέον ή Ου έντυπο
Πίνακας του Μεσαρέ με τη θριαμβευτική παρέλαση του ελληνικού στρατού στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.