Άρθρα

Η συγγραφέας Μαρία Ανδρειανού μας παρουσιάζει το παραμύθι “Γκρέκο”

«Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο» Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Το έντυπο αυτό περιέχει  τα συμπεράσματα Ημερίδας που οργάνωσε το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού με θέμα:  « Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και το παιδικό βιβλίο». Στόχος είναι να αναδείξει το ρόλο του παιδικού βιβλίου στην καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Έκδοση 2008 , Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

This brochure contains all speeches given during a day conference organized by Network for Children’s Rights(DIKTIO) with the theme Respect for Divercity and children’s books ”.