Πολιτισμός, ανθρωπιστικές, οικονομικές & κοινωνικές επιστήμες