Πανεπιστημιακά βιβλία και συγγράμματα, επιστημονικά βιβλία γενικού ενδιαφέροντος, βιβλία αυτοβελτίωσης