Παιδικά βιβλία & Εικονογραφημένα, πολυτελείς έγχρωμες εκδόσεις με βρώσιμα ασφαλή χρώματα και προστατευτική πλαστικοποίηση