Βιβλία για τον πολιτισμό, τις παραδοσιακές τέχνες, την επιστήμη της λαογραφίας και τις τοπικές παραδόσεις.