Ο συγγραφέας του βιβλίου, που  είναι ιατρός της Βιομηχανικής Ιατρικής, έχει μακρόχρονη επαγγελματική θητεία ως καταξιωμένο επιστημονικό στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών ομίλων του εξωτερικού,  όπου άρχισε και περάτωσε την ιατρική του σταδιοδρομία.
Ως ιατρός είχε, κατά συνέπεια, την προνομιακή θέση να ταξιδεύει αλλά και να γνωρίζει, εκ των έσω, γιγάντιες επιχειρήσεις, αλλά και εξίσου σπουδαίους ανθρώπους.
Επειδή, κατά την Αριστοτέλεια επιταγή, «Η Φιλοσοφία πρέπει να αρχίζει με την ιατρική και η Ιατρική πρέπει να τελειώνει με τη Φιλοσοφία» αποφάσισε, στη δύση του βίου του να συγγράψει «Το Τέλος του Μύθου» αφήνοντάς το πίσω, ως το μοναδικό ίχνος του εφήμερου περάσματος από τη γη.