Χρήστος Μαγκούτης ΤόμοβιτςΟ Χρήστος Μαγκούτης Τόμοβιτς γεννήθηκε στα Τρίκαλα στις 2 Φεβρουαρίου του 1995. Είναι φοιτητής του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Γράφει ποίηση από νεαρή ηλικία. Το 2015 προέβει στη δημιουργία της πρώτης Ποιητικής Ομάδας του ΑΠΘ με σκοπό τη συγκέντρωση ατόμων που θα προασπίσουν την ποίηση και θα την επεκτείνουν περαιτέρω. Ασχολείται με τη φιλοσοφία, την ποίηση, το θέατρο και τη συγγραφή.  Τον απασχολούν ιδιαίτερα τα κοινωνικοπολιτικά δρώμενα και μέσω υγιούς κριτικής και διαρκούς ενασχόλησης με τα κοινά αμφισβητεί καταστάσεις και προσπαθεί να προκαλέσει δράση μες απ’ την επικρατούσα οκνηρία και παθητικότητα.